ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

235 ฿

เพิ่มไปยัง Wishlist ของฉัน


โดยการซื้อสินค้านี้คุณสามารถเก็บได้ถึง 235 คะแนนสะสม. รถเข็นของคุณจะรวม 235 คะแนน ที่สามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลของ 2.35 ฿.


ความเรียงผานมุมมองของ อาย-กมลเนตร หญิงสาวผูสนุกกับการใชชีวิต ตัวหนังสือของเธอชวนผูอานใสใจเรืองราวรอบตัว ตังใจใหเหนความงดงามของมนุษย ศรัทธาในความดี ความมุงมันพยายาม การเปิดใจ ระยะหางของความสัมพันธ และการรูจักปลอยวาง ความเรียงผ่านมุมมองของ อาย-กมลเนตร หญิงสาวผู้สนุกกับการใช้ชีวิต ตัวหนังสือของเธอชวนผู้อ่านใส่ใจเรื่องราวรอบตัว ตั้งใจให้เห็นความงดงามของมนุษย์ ศรัทธาในความดี ความมุ่งมั่นพยายาม การเปิดใจ ระยะห่างของความสัมพันธ์ และการรู้จักปล่อยวาง ...moreผู้แต่ง กมลเนตร เรืองศรี
จำนวนหน้า 230
น้ำหนัก 180 g.
Height 16.4
Width 11.5
Depth 1.4
สำนักพิมพ์ เอบุ๊ค ส.น.พ.
ชนิดกระดาษ ขาวดำ

No customer comments for the moment.

Write a review

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

Write a review

สินค้าที่คุณอาจสนใจ