สู่แดนพุทธองค์ "สารนาถ"

199 ฿

เพิ่มไปยัง Wishlist ของฉัน


โดยการซื้อสินค้านี้คุณสามารถเก็บได้ถึง 199 คะแนนสะสม. รถเข็นของคุณจะรวม 199 คะแนน ที่สามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลของ 1.99 ฿.


พบกับสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดา ซึ่งพุทธสถาน ณ เมืองสารนาถนี้เองที่พระพุทธองค์ตรัสเชิญชวนให้พุทธบริษัทได้เข้าไปสัมผัส ทั้งกายและใจ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ในครั้งพุทธกาลเคยเป็นบริเวณที่พระองค์ทรงแสดง ปฐมเทศนาให้กับโกณฑัญญะจนได้ ดวงตาเห็นธรรม และอุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และในกาลต่อมา ณ ที่แห่งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เป็นที่ประชุมของพุทธสาวก 60 องค์เพื่อให้เป็นพระธรรมทูตออกไปประกาศศาสนาในภูมิภาคต่างๆผู้แต่ง พระราชรัตนรังษี
จำนวนหน้า 200
น้ำหนัก 300
Height 15
Width 23
Depth 1.2
สำนักพิมพ์ DMG Book ดีเอ็มจี

No customer comments for the moment.

Write a review

สู่แดนพุทธองค์ "สารนาถ"

สู่แดนพุทธองค์ "สารนาถ"

Write a review

สินค้าที่คุณอาจสนใจ