๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

499 ฿

เพิ่มไปยัง Wishlist ของฉัน


โดยการซื้อสินค้านี้คุณสามารถเก็บได้ถึง 499 คะแนนสะสม. รถเข็นของคุณจะรวม 499 คะแนน ที่สามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลของ 4.99 ฿.


หนังสือ "๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการหรือประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกล ผู้พิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้แต่ง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
น้ำหนัก 709
Height 24.5
Width 17.5
Depth 1.4
สำนักพิมพ์ เออาร์ไอพี
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 1 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

Write a review

สินค้าที่คุณอาจสนใจ