ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2 พัฒนาชาติไทย

100 ฿

เพิ่มไปยัง Wishlist ของฉัน


โดยการซื้อสินค้านี้คุณสามารถเก็บได้ถึง 100 คะแนนสะสม. รถเข็นของคุณจะรวม 100 คะแนน ที่สามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลของ 1 ฿.


ภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสะท้อนค่านิยมแต่ละประการ ดังนี้ สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย (ค่านิยมประการที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ), อุดมการณ์ของแก้ว (ค่านิยมประการที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม), ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย (ค่านิยมประการที่ 5 รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม), ประชาธิปไตยหัวใจเต็มร้อย (ค่านิยมประการที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข), ใจที่กล้าแกร่งของต้น (ค่านิยมประการที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้อำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป), จิตสำนึกดี (ค่านิยมประการที่ 12 คำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าประโยชน์ของตน)ผู้แต่ง เกริก ท่วมกลาง
Height 21
Width 14.5
Depth 0.3
สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
ชนิดกระดาษ สี่สีในเล่ม

No customer comments for the moment.

Write a review

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2 พัฒนาชาติไทย

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2 พัฒนาชาติไทย

Write a review

สินค้าที่คุณอาจสนใจ