รายการสินค้าจากผู้ผลิตนี้ นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.