รายการสินค้าจากผู้ผลิตนี้ ไลต์ ออฟ เลิฟ (แต่เปิดบัญชีในนาม แก้วชวาลา โนเวล)