พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

219 ฿


By buying this product you can collect up to 219 loyalty points. Your cart will total 219 points that can be converted into a voucher of 2.19 ฿.


หนังสือเล่มแรกทีนำเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในฐานะของมนุษย์คนหนึ่ง มีตัวตน มีเลือดเนื้อ จับต้องได้ ไม่ใช่เป็นเพียงรูปเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลเกินกว่าคนธรรมดาจะเข้าถึงเหมือนอย่างที่เป็นมา วิเคราะห์พุทธประวัติตอบข้อสงสัยที่ชาวพุทธอยากรู้ชาติภูมิของพระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่พุทธปาฏิหาริย์ อัศจรรย์การประสูติพระนางมหาปชาบดีต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการเทวทูต ๔ การออกบวช บำเพ็ญทุกรกิริยา พระอินทร์ดีดพิณ ๓ สาย บำเพ็ญเพียรทางจิต นางสุชาดา ข้าวปายาสมหาสุบิน ๕ ประการ จากหญ้ากุสะถึงโพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าชนะมาร เสวยวิมุติสุข ตปุสสะกับภัลลิกะ บัว ๓ เหล่า หรือ ๔ เหล่า อุปกาชีวกผู้สั่นศีรษะให้พระพุทธเจ้า พระธรรมทูตชุดแรก ปาฏิหาริย์โปรดชฎิล บุญญฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าKey Message : ไขเรื่องราวอัศจรรย์ในพุทธประวัติที่ชาวพุทธยังสงสัย


ผู้แต่ง ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
จำนวนหน้า 156
Weight 280 g.
Height 24
Width 17.1
Depth 0.8
Publisher อมรินทร์ธรรมะ
ชนิดกระดาษ ขาวดำ

No customer comments for the moment.

Write a review

พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

Write a review

You may also like this