หลวงปู่เจี๊ยะ (ชุดสุดยอดสงฆ์)

149 ฿


By buying this product you can collect up to 149 loyalty points. Your cart will total 149 points that can be converted into a voucher of 1.49 ฿.


"“เรื่องราวของบุคคลผู้เป็นเลิศ ถือเป็นแบบอย่างที่ทุกคนควรได้ศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต” แนวคิดนี้เป็นที่มาของการจัดทำหนังสือชุด สุดยอดสงฆ์ ซึ่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะภูมิใจนำเสนอสู่สายตาของผู้อ่าน หลวงปู่เจี๊ยะ เป็นหนึ่งในหนังสือชุดสุดยอดสงฆ์ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวของครูบาอาจารย์องค์สำคัญของประเทศไทย ๑๐ รูป ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงพ่อเกษม เขมโก และ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท เรื่องราวของบุคคลผู้เป็นเลิศ ถือเป็นแบบอย่างที่ทุกคนควรไทยศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต” ทั้งประวัติ เหตุการณ์สำคัญ ประสบการณ์ ในการณ์ปฎิบัติธรรม ข้อปฎิบัติอันเป็นแบบอย่าง และหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพในคุณธรรมอันประเสริฐอย่างที่สุด โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จัก เข้าใจ และนำปฎิปทาอันดีงามนั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติสู่ความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงเฉกเช่นที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้กระทำไว้ให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้ว Key Message : อริยสงฆ์สมญา ผ้าขี้ริ้วห่อทอง"ผู้แต่ง เพ็ญอลงกรณ์
จำนวนหน้า 112
Weight 125 g.
Height 18.5
Width 14.1
Depth 0.7
Publisher อมรินทร์ธรรมะ
ชนิดกระดาษ ปอนด์ครีม 75แกรม 2/2 แทรก4สี

No customer comments for the moment.

Write a review

หลวงปู่เจี๊ยะ (ชุดสุดยอดสงฆ์)

หลวงปู่เจี๊ยะ (ชุดสุดยอดสงฆ์)

Write a review

You may also like this