พุทธพจน์ในพุทธภูมิ

245 ฿


By buying this product you can collect up to 245 loyalty points. Your cart will total 245 points that can be converted into a voucher of 2.45 ฿.


"หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปยังดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล ผ่านภาพถ่ายสถานที่ต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกองค์สำคัญ เรียงร้อยแด่ละภาพตามลำดับเวลาตลอดช่วงที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดายังดำยังพระชนม์ชีพจนกระทั่งดับขันธปรินิพพาน แต่ภาพประกอบคำบรรยายที่เป็นพระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์และถ้อยคำของเหล่าพระสาวก นอกจากจะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตามลำดับเวลาแล้ว ยังจะได้ศึกษาธรรมะที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาไปพร้อมๆกันด้วยKey Message : หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนพุทธภูมิด้วยพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวก"ผู้แต่ง ผศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
จำนวนหน้า 164
Weight 320 g.
Height 20
Width 17
Depth 0.9
Publisher อมรินทร์ธรรมะ
ชนิดกระดาษ อาร์ตด้าน 105 แกรมใน พิมพ์ 4/4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

พุทธพจน์ในพุทธภูมิ

พุทธพจน์ในพุทธภูมิ

Write a review

You may also like this