สะอาด

120 ฿

Availability: Out of stock


By buying this product you can collect up to 120 loyalty points. Your cart will total 120 points that can be converted into a voucher of 1.20 ฿.


 ถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างเดียว ภาวนาไม่เป็น ก็ไม่ลงอุบาย... การจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ทรงคุณค่า มิใช่แค่เป็นคนเก่ง ฉลาด หากแต่ยังต้องมีคุณธรรม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณธรรมขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือการทำความดี รักษากาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์ ให้เป็นปกติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน ดังเช่นที่พระพุทธศาสนาได้นิยามความหมายของศีลไว้ว่า ศีล คือ ปกติ คือการตั้งมั่นอยู่ในกาย วาจา ใจที่เป็นปกติ ไม่ก้าวล่วงไปสู่บาปทั้งปวง หนังสือเรื่อง ‘สะอาด’ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีสำหรับคนทั่วไป และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทางอันไปสู่บรมสุขผู้แต่ง พระราชสังวรญาณ(หลวงพ่อพุธ)
จำนวนหน้า 168
Weight 220
Height 20.9
Width 14.8
Depth 1
Publisher DMG Book ดีเอ็มจี

No customer comments for the moment.

Write a review

สะอาด

สะอาด

Write a review

You may also like this