สว่าง

120 ฿

Availability: Out of stock


By buying this product you can collect up to 120 loyalty points. Your cart will total 120 points that can be converted into a voucher of 1.20 ฿.


 ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นไปจนระดับลึกซื้งถึงความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งการจะถึงธรรมในระดับนี้ ต้องอาศัยความพากเพียรในการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้า อันมีศีล สมาธิ ปัญญา ที่เปรียบเหมือนพาหนะสำหรับขับขี่เพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทาง หนังสือเล่มนี้จึงอาจเปรียบเหมือนแผนที่ในการแนะนำเส้นทางให้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วขึ้น ไม่หลงทางให้เสียเวลา โดยทำหน้าที่ช่วยไขปัญหาในข้อธรรมอันลึกซึ้ง จุดประกายให้จิตเกิดความแช่มชื่นเบิกบาน นำทางไปสู่ความสว่างไสวแห่งปัญญาญาณ หนังสือเรื่อง ‘สะอาด’ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีสำหรับคนทั่วไป และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทางอันไปสู่นิรวาณผู้แต่ง พระราชสังวรญาณ(หลวงพ่อพุธ)
จำนวนหน้า 168
Weight 220
Height 20.9
Width 14.8
Depth 1
Publisher DMG Book ดีเอ็มจี

No customer comments for the moment.

Write a review

สว่าง

สว่าง

Write a review

You may also like this