พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่หนึ่ง

195 ฿

By buying this product you can collect up to 195 loyalty points. Your cart will total 195 points that can be converted into a voucher of 1.95 ฿.


บอกเล่าเรื่องราวสำคัญซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต การสร้างบารมีในชาติต่างๆ บุคคลสำคัญแวดล้อมที่เป็นคู่บุญบารมีทั้งบิดา มาดา ชายา โอรส พระอุปัฏฐาก พระสาวก จนถึงชาติสุดท้ายที่ได้ตรัสรู้และปรินิพพาน มีภาพประกอบอินโฟกราฟฟิกสวยงาม และแผนภูมิตารางเรื่องราวสำคัญทุกช่วงชีวิตKey Message : ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มากกว่าที่คุณเคยรู้ผู้แต่ง ณัฐพบธรรม
Weight 245
Height 20
Width 17
Depth 0.8
Publisher อมรินทร์ธรรมะ
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่หนึ่ง

พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่หนึ่ง

Write a review

You may also like this