เต้าเต๋อจิง คัมภีร์เต๋า

280 ฿

By buying this product you can collect up to 280 loyalty points. Your cart will total 280 points that can be converted into a voucher of 2.80 ฿.


ตำราแห่งศิลปะการเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต และการปกครองของผู้นำมนุษย์ต้องตระหนักได้ด้วยว่า คุณลักษณะในด้านใดที่จะนำพาชีวิตให้ดำรงอยู่ได้อย่างยืนยงและดีงาม และนี่คือสิ่งสำคัญที่สุด อันก่อให้เกิด เต้าเต๋อจิงขึ้นมาเต้าเต๋อจิง หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ ‘คัมภีร์เต๋า’ เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน เต้าเต๋อจิง จึงเป็นที่แพร่หลายในหมู่ผู้อ่านชาวจีน และในแถบประเทศตะวันออกมาทุกยุคสมัย ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกในฐานะ คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋าสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับ เต้าเต๋อจิง ก็คือคัมภีร์นี้ได้รับการประพันธ์มานานมาก ประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และไม่อาจสืบค้นได้อย่างแท้จริงว่าประพันธ์ขึ้นในปีใด ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแนวคิดคือการยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติ มิใช่การปรุงแต่งตามตัณหาหรือความปรารถนาของมนุษย์ คัมภีร์เล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเมื่อทุกครั้งที่แต่ละบทของ เต้าเต๋อจิง ปรากฏแก่สายตาผู้ใด จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรมด้วย วิถี อันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้ผู้แต่ง เหลาจื่อ
Weight 370
Height 21.7
Width 15
Depth 1.7
Publisher ก้าวแรก
ชนิดกระดาษ ขาวดำ

No customer comments for the moment.

Write a review

เต้าเต๋อจิง คัมภีร์เต๋า

เต้าเต๋อจิง คัมภีร์เต๋า

Write a review

You may also like this