พระโมคคัลลานะ

มหาสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์

More details

139 ฿


By buying this product you can collect up to 139 loyalty points. Your cart will total 139 points that can be converted into a voucher of 1.39 ฿.


พระโมคคัลลานะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเผยแผ่ศาสนา โดยเฉพาะการใช้ฤทธิ์ปาฎิหาริย์ของท่าน เพื่อปราบบุคคลผู้มีมิจฉาทิฐิให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องเที่ยวไปในสวรรค์แล้วสอบถามถึงบุพกรรม คือ กรรมที่นำไว้ในอดีตของเหล่าเทวดาต่างๆ เพื่อนำบุพกรรมเหล่านั้นมาแจ้งยังเหล่ามนุษย์ให้ประพฤติปฏืบัติตาม อันจะนำให้บุคคลเหล่านั้นได้ไปสู่สุคติตราบที่ยังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ การกระทำต่างๆ ของพระเถระล้วนส่งผลให้พระพุทธศาสนาในยุคนั้น มีความมั่นคงอย่างยิ่งผู้แต่ง ธรรมจักร ฟักสุวรรณ์
จำนวนหน้า 136
Weight 147 g.
Height 18.4
Width 14
Depth 0.8
Publisher อมรินทร์ธรรมะ
ชนิดกระดาษ ขาว-ดำ

No customer comments for the moment.

Write a review

พระโมคคัลลานะ

พระโมคคัลลานะ

มหาสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์

Write a review

You may also like this