หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น

หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่นหนังสือสุดพิเศษที่ถูกออกแบบผ่านหัวใจในทุกรายละเอียด ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองชีวิตของบุคคลต้นแบบที่น่าสนใจ ให้ผู้อ่านได้ดื่มด่ำกับเนื้อหาผ่านการออกแบบการนำเสนอและการจัดองค์ประกอบภาพ ที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ทั้ง 26 บท 26 ท่าน 26 รูปแบบ กว่า 440 หน้า

More details

550 ฿ 599 ฿

SAVE 8%

By buying this product you can collect up to 550 loyalty points. Your cart will total 550 points that can be converted into a voucher of 5.50 ฿.


-พิเศษ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนกิจกรรมเพื่อการตื่นรู้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

-โดยบุคคลต้นแบบทั้ง 26 ท่านมีรายชื่อดังนี้
1. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
2. 
นายแพทย์ประเวศ วะสี
3. 
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
4. 
จุลพร นันทพานิช
5. 
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
6. 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
7. 
พระชาคิโนภิกขุ
8. 
ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
9. 
มาโนช พุฒตาล
10. 
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
11. 
มกุฏ อรฤดี
12. 
จิตร์ ตัณฑสเถียร
13. 
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
14. 
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
15. 
ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
16. 
ภาณุมาศ ทองธนากุล
17. 
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
18. 
อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
19. 
ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ
20. 
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
21. 
พิทยากร ลีลาภัทร์
22. 
คฑา มหากายี
23. 
พิม สุทธิคำ
24. 
ทิชา ณ นคร
25. 
ธนญชัย ศรศรีวิชัย
26. 
นคร ลิมปคุปตถาวรจำนวนหน้า 440 หน้า
Height 17
ชนิดกระดาษ สี่สีทั้งเล่ม
Grade 
02/07/2016

ดีมากๆ

หนังสือดีมาก สวย เหมาะกับสะสมและฝากคนอื่น สั่งมาแล้ว 5เล่ม เอาไผฝากผู้ใหญ่ ท่านชอบกันมากๆเลย

Write a review

หนังสือ New Heart New World 2  ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น

หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น

หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่นหนังสือสุดพิเศษที่ถูกออกแบบผ่านหัวใจในทุกรายละเอียด ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองชีวิตของบุคคลต้นแบบที่น่าสนใจ ให้ผู้อ่านได้ดื่มด่ำกับเนื้อหาผ่านการออกแบบการนำเสนอและการจัดองค์ประกอบภาพ ที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ทั้ง 26 บท 26 ท่าน 26 รูปแบบ กว่า 440 หน้า

Write a review

You may also like this