ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2 พัฒนาชาติไทย

100 ฿


By buying this product you can collect up to 100 loyalty points. Your cart will total 100 points that can be converted into a voucher of 1 ฿.


ภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสะท้อนค่านิยมแต่ละประการ ดังนี้ สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย (ค่านิยมประการที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ), อุดมการณ์ของแก้ว (ค่านิยมประการที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม), ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย (ค่านิยมประการที่ 5 รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม), ประชาธิปไตยหัวใจเต็มร้อย (ค่านิยมประการที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข), ใจที่กล้าแกร่งของต้น (ค่านิยมประการที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้อำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป), จิตสำนึกดี (ค่านิยมประการที่ 12 คำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าประโยชน์ของตน)ผู้แต่ง เกริก ท่วมกลาง
Height 21
Width 14.5
Depth 0.3
Publisher สถาพรบุ๊คส์
ชนิดกระดาษ สี่สีในเล่ม

No customer comments for the moment.

Write a review

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2 พัฒนาชาติไทย

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2 พัฒนาชาติไทย

Write a review

You may also like this