ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 1 เยาวชนก้าวหน้า

100 ฿


By buying this product you can collect up to 100 loyalty points. Your cart will total 100 points that can be converted into a voucher of 1 ฿.


ภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสะท้อนค่านิยมแต่ละประการ ดังนี้ ยอดคนกตัญญู (ค่านิยมประการที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์), บันทึกของนิสา (ค่านิยมประการที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม), ชีวิตที่แบ่งปัน ค่านิยมประการที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ แบ่งปัน), สำนึกดีมีวินัย (ค่านิยมประการที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อย รู้จักเคารพผู้ใหญ่),เรื่องเล่าเร้าพลัง (ค่านิยมประการที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) , หัวใจที่พอเพียง (ค่านิยมประการที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)ผู้แต่ง เกริก ท่วมกลาง
Height 21
Width 14.5
Depth 0.3
Publisher สถาพรบุ๊คส์
ชนิดกระดาษ สี่สีในเล่ม

No customer comments for the moment.

Write a review

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 1 เยาวชนก้าวหน้า

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เล่ม 1 เยาวชนก้าวหน้า

Write a review

You may also like this