ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง ป.5 เล่ม 2

125 ฿


By buying this product you can collect up to 125 loyalty points. Your cart will total 125 points that can be converted into a voucher of 1.25 ฿.


หนังสือ ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและเกิดทักษะในการคิดคำนวณมากที่สุด การฝึกฝนทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ ในระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไปผู้แต่ง พี่นิสิตจุฬา
Weight 271
Height 25.7
Width 18.3
Depth 0.9
Publisher ดอกหญ้าวิชาการ
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง ป.5 เล่ม 2

ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง ป.5 เล่ม 2

Write a review

You may also like this