เก่งอังกฤษพิชิตแกรมมาแบบง่ายๆ 2

195 ฿


By buying this product you can collect up to 195 loyalty points. Your cart will total 195 points that can be converted into a voucher of 1.95 ฿.


เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าสู่การอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารและใช้ในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน รวมไปถึง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน หนังสือ เก่งอังกฤษพิชิตแกรมมาแบบง่ายๆ 2 Easy English part : Grammar II จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการช่วยให้เด็กไทยได้เรียนรู้และใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในปี 2558 ด้วยความมั่นใจผู้แต่ง อ.ณัฏฐวีร์ และฝ่ายวิชาการดอกหญ้าฟอร์คิด
จำนวนหน้า 208
Weight 421 g.
Height 25.8
Width 18.2
Depth 1.2
Publisher Dokya for kid
ชนิดกระดาษ กระดาษอาร์ตอย่างดี

No customer comments for the moment.

Write a review

เก่งอังกฤษพิชิตแกรมมาแบบง่ายๆ 2

เก่งอังกฤษพิชิตแกรมมาแบบง่ายๆ 2

Write a review

You may also like this