ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑

250 ฿

By buying this product you can collect up to 250 loyalty points. Your cart will total 250 points that can be converted into a voucher of 2.50 ฿.


“ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้” เป็นหนังสือที่รวบรวมคำต่างประเทศซึ่งเป็นคำทั่วๆไป ที่คนไทยนิยมใช้โดยการทับศัพท์ คำศัพท์ได้รวบรวมจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และที่พูดกันในชีวิตประจำวันไว้มากถึง 853 คำ โดยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียงตามตัวอักษร A-Z กับคำอ่านภาษาไทย พร้อมกับยกตัวอย่างประโยคที่มีการใช้คำต่างประเทศนั้น และประโยคที่ใช้คำไทยแทนให้คนอ่านเห็นชัดเจน เช่น go inter ออกสู่สากล homestay เรือนแรม show off อวดเด่น sex appeal ลักษณะดึงดูดเพศตรงข้าม variety show การแสดงวิพิธทัศนา เป็นต้น ตลอดจนคำต่างประเทศที่เป็นคำย่ออย่าง DJ (disk jockey) นักจัดเพลง OT (overtime) งานล่วงเวลา เป็นต้นผู้แต่ง ราชบัณฑิตยสถาน
จำนวนหน้า 312
Weight 365 g.
Height 21
Width 14.5
Depth 1.8
Publisher นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ชนิดกระดาษ สองสี

No customer comments for the moment.

Write a review

ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑

ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑

Write a review

You may also like this