UNTITLED ROOM

ไลท์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มีความยืดหยุ่น

More details

469 ฿


By buying this product you can collect up to 469 loyalty points. Your cart will total 469 points that can be converted into a voucher of 4.69 ฿.


สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้คน ซึ่งมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการลดทอนผนังกั้นห้องออกไป เกิดเป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่ถูกเรียกว่าห้อง แต่สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายได้ภายในสเปซเดียว หนังสือเล่มนี้รวบรวมที่อยู่อาศัยที่ออกแบบในลักษณะดังกล่าวเพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของวัยทำงานในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการตกแต่งที่สะท้อนรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้และสร้างคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของตนเองผู้แต่ง ดำรง ลี้ไวโรจน์
จำนวนหน้า 176
Weight 963 g.
Height 27.2
Width 23.7
Depth 1.7
Publisher บ้านและสวน
ชนิดกระดาษ สี่สี

No customer comments for the moment.

Write a review

UNTITLED ROOM

UNTITLED ROOM

ไลท์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มีความยืดหยุ่น

Write a review

You may also like this