ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต

190 ฿

By buying this product you can collect up to 190 loyalty points. Your cart will total 190 points that can be converted into a voucher of 1.90 ฿.


เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาค แต่ละภาคจะมีรายละเอียดต่างกันไปภาคที่ 1 การแพทย์พลังงาน (Energy medicine) เราอยู่ในยุคที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใหม่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สามารถที่จะใช้ทฤษฎีหลักอธิบายถึงกลไกและความเป็นไปได้ดังกล่าวได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน ทำให้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ต่างๆ ที่มีมาในอดีตเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา ทฤษฎีหลักที่กล่าวถึงนี้คือ “ทฤษฎีควอนตัม” เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงาน และเป็นที่มาที่ทำให้เข้าใจศาสตร์“การแพทย์พลังงาน”เพิ่มมากขึ้น พลังงานต่างๆ ในร่างกาย เช่น พลังงานจิต พลังงานสมอง พลังงานกาย พลังงานชีวิต ที่เรียกว่า“ชี่” หรือ “ปราณ” ที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเซลล์ร่างกายไปตามเส้นประสาท ลมปราณ ผ่านจุดพลังงานย่อยและศูนย์พลังงานหลัก (จักระทั้ง 7) รวมทั้งการปรากฏตัวของสนามพลังออร่า พลังงานที่กล่าวถึงล้วนมีอยู่จริงและอธิบายได้ การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์การแพทย์พลังงาน จะช่วยทำให้เข้าใจชีวิตได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาชีวิตทั้งของตัวเราและของผู้อื่นได้อีกด้วยภาคที่ 2 พลังงานบำบัด (Energy healing) สรรพสิ่งล้วนเป็นพลังงาน ร่างกายมนุษย์ก็ประกอบไปด้วยพลังงาน ซึ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพลังงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอก การเรียนรู้ที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงจากแหล่งพลังงานลบ เรียนรู้ที่จะสรรหาและหมั่นรับแต่พลังงานบวก ตลอดจนเรียนรู้และฝึกฝนการเสริมสร้างพลังงานภายในให้ดีเป็นบวกอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้คือหลักการของการดูแลสุขภาพด้วย “พลังงานบำบัด” เพื่อผลลัพธ์ของสุขภาวะที่จะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจภาคที่ 3 การฝึกชี่กงเพื่อเสริมสร้างพลังงานภายใน ชี่กง เป็นศาสตร์การฝึกพลังภายในของจีนที่มีประวัติศาสตร์ยืนยาวมาร่วม 3,000 ปี มุ่งหวังให้ผู้ฝึกเกิดการพัฒนาสู่สุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ หลักการอยู่ที่การกำหนดจิตไปขับเคลื่อนพลังชี่ โดยมีท่าทางพร้อมกับลมหายใจเป็นตัวช่วย ชี่กงได้รับการฝึกฝนและนำไปประยุกต์ใช้ในหลายด้าน แต่ที่นิยมใช้กันมากก็คือ ชี่กงทางการแพทย์ ชี่กงสมาธิ และชี่กงศิลปะป้องกันตัว แต่ก็ยังคงหลักการที่เหมือนกัน การฝึกชี่กงนั้นเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เป็นการฝึกที่ง่าย ใช้เวลาไม่มาก ประหยัด สะดวก มีประโยชน์ ไม่มีผลเสียถ้าฝึกอย่างถูกวิธี ดังนั้น สมควรที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้และฝึกฝนชี่กงอย่างถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาวะ การมีอายุยืนยาว และสูงสุดคือการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นสู่การหลุดพ้นในที่สุดภาคที่ 4 ประสบการณ์การฝึกและการบำบัดด้วยชี่กง ในบทต่อไปนี้ ผมจะขอเล่าเรื่องราวประสบการณ์บางส่วนในการฝึกชี่กงจากสำนักท่านอาจารย์หยาง เผยเซิน รวมทั้งประสบการณ์จากการจัดคอร์สสุขภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปด้วยศาสตร์ชี่กง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเล่า มิใช่ตำราฝึกฝน ทั้งนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ฝึกฝนด้วยตนเองโดยไม่มีครูอาจารย์ เพราะนอกจากจะทำให้ไม่ค่อยเห็นผลจาการฝึกแล้ว ยังอาจเกิดอาการน่าเบื่อ หรือบางรายเกิดอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฝึกวิชาชี่กง แล้วถ้าเกิดไปพูดต่อขยายผล ก็จะทำให้ชื่อเสียงคุณงามความดีของศาสตร์ที่มีอายุร่วม 3,000 ปีมานี้ ต้องมีอันเสียหายไปการเข้าชั้นเรียน นอกจากได้เรียนจากครูอาจารย์โดยตรงแล้ว ยังได้เพื่อนที่ชอบเรื่องเดียวกันสามารถช่วยเหลือแนะนำและเป็นกำลังใจให้ได้อีก ผมจึงตั้งใจเขียนแบบเรื่องเล่าสนุกๆ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีว่า การฝึกชี่กงนั้นง่ายและสนุก มีผลดีต่อสุขภาพองค์รวมอย่างมาก คือ สุขภาพกาย จิตอารมณ์ จิตปัญญา และจิตวิญญาณ ก่อเกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และฝึกฝนศาสตร์นี้ต่อไปผู้แต่ง นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร
Weight 280
Height 21
Width 14.6
Depth 1.3
Publisher DMG Book ดีเอ็มจี
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 2 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต

ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต

Write a review

You may also like this