Why? ไขปริศนารอบโลก : ดินแดนอารยธรรมโบราณ

199 ฿


By buying this product you can collect up to 199 loyalty points. Your cart will total 199 points that can be converted into a voucher of 1.99 ฿.


เรียนรู้เรื่องราวอารยธรรมต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นสี่อารยธรรมแรกของโลก ได้แก่ อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมจีน อารยธรรมบุ่มน้ำสินธุ และอารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมที่รุ่งเรืองในพื้นที่อื่นๆ เช่น อารยธรรมมายา อารยธรรมอินคาKey Message : ไขปริศนาและเรียนรู้เรื่องราวอารยธรรมทั่วทุกภูมิภาคของโลกได้ใน Why? ไขปริศนารอบโลก : ดินแดนอารยธรรมโบราณ เล่มนี้ผู้แต่ง ชอนแฮอุน
จำนวนหน้า 184
Weight 297 g.
Height 22
Width 17
Depth 0.9
Publisher อมรินทร์คอมมิกส์
ชนิดกระดาษ ปอนด์ขาว 80 แกรม พิมพ์ 4/4

No customer comments for the moment.

Write a review

Why? ไขปริศนารอบโลก : ดินแดนอารยธรรมโบราณ

Why? ไขปริศนารอบโลก : ดินแดนอารยธรรมโบราณ

Write a review

You may also like this