วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้

วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ เป็นงานเขียนที่ศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนมานานหลายปี โดยนำไปตีพิมพ์เป็นตำราประกอบการบรรยายแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และพิมพ์เป็นบทความในนิตยสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมทั้งพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ โดยเฉพาะ

More details

320 ฿


By buying this product you can collect up to 320 loyalty points. Your cart will total 320 points that can be converted into a voucher of 3.20 ฿.


เนื้อหาด้านวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้นั้น เท่าที่พิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว ส่วนมากเป็นเรื่องของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ ทางผู้เขียนมีความคิดว่าควรนำเนื้อหาที่กล่าวถึงภาษาถิ่นใต้มาประกอบด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจภาษาถิ่นใต้ในแง่มุมต่างๆ เช่น ลักษณะภาษา คำยืม และสำนวนความเปรียบในภาษาถิ่นใต้ มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน เพราะความเข้าใจภาษาถิ่น เสมือนมีกุญแจที่จะไขไปสู่ความรู้และความเข้าใจวรรณกรรมยิ่งขึ้น ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านมานานสมัย แต่วรรณกรรมและภาษาถิ่นที่นักปราชญ์ยุคอดีตสร้างสรรค์ไว้ยังคงอยู่ เนื้อหาและความคิดยังทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ควรที่คนในยุคปัจจุบันควรภูมิใจในมรดกของบรรพชนและช่วยกันอนุรักษ์ เผยแพร่ให้งอกงามไปอีกผู้แต่ง รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์
จำนวนหน้า 404
Weight 455 g.
Height 21
Width 14.4
Depth 1.9
Publisher สถาพรบุ๊คส์
ชนิดกระดาษ สี่สี

No customer comments for the moment.

Write a review

วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้

วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้

วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ เป็นงานเขียนที่ศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนมานานหลายปี โดยนำไปตีพิมพ์เป็นตำราประกอบการบรรยายแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และพิมพ์เป็นบทความในนิตยสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมทั้งพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ โดยเฉพาะ

Write a review

You may also like this