คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ (ฉบับเปลี่ยนปก)

1,450 ฿

By buying this product you can collect up to 1450 loyalty points. Your cart will total 1450 points that can be converted into a voucher of 14.50 ฿.


คำอธิบายตำราโอสถพระนารายณ์ รวบรวมและเรียบเรียงประวัติความเป็นมาโดยละเอียด และได้จัดทำคำอธิบายอย่างครอบคลุมกว้างขวาง มีรายละเอียดของทฤษฎีพื้นฐาน และตำรับยาทุกตำรับมีภาพประกอบ มีดัชนีโรค อาการ ชื่อยา การปรุงยา วิธีรักษา และดัชนีคำทั่วไป มุ่งให้ผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการและบุคคลทั่วไปเข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์โบราณ ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์สมัยใหม่ อันเสมือนข้อพิสูจน์ถึงภูมิปัญญาอันเลิศของบรรพบุรุษไทย ที่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาก่อนที่วิทยาการดังกล่าวจะได้พัฒนาขึ้นมาสอดคล้องกันKey Message : คำอธิบายตำราโอสถพระนารายณ์ผู้แต่ง ชยันต์ พิเชียรสุนทร และคณะ
จำนวนหน้า 778 หน้า
Weight 1795 g.
Height 24.5
Width 17.6
Depth 3.6
Publisher อมรินทร์
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ (ฉบับเปลี่ยนปก)

คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ (ฉบับเปลี่ยนปก)

Write a review

You may also like this