ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับประถมศึกษา เล่ม 10 ไปเยี่ยมปู่ (ปกแข็ง)

160 ฿


By buying this product you can collect up to 160 loyalty points. Your cart will total 160 points that can be converted into a voucher of 1.60 ฿.


พ่อพาโด่งไปเยี่ยมปู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปู่เป็นชาวนา ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งสัดส่วนที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลาย โด่งประทับใจและสนใจที่จะเรียนรู้จึงขอพ่ออยู่ที่บ้านปู่ต่ออีกหลายวัน หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหามุ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ค่านิยมประการที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูนำไปปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้แต่ง โชติ ศรีสุวรรณ
จำนวนหน้า 24
Weight 335 g.
Height 25.5
Width 24
Depth 0.3
Publisher สถาพรบุ๊คส์
ชนิดกระดาษ สี่สีในเล่ม

No customer comments for the moment.

Write a review

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับประถมศึกษา เล่ม 10 ไปเยี่ยมปู่ (ปกแข็ง)

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับประถมศึกษา เล่ม 10 ไปเยี่ยมปู่ (ปกแข็ง)

Write a review

You may also like this