ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับประถมศึกษา เล่ม 7 ความเห็นต่างที่มีสุข (ปกแข็ง)

160 ฿


By buying this product you can collect up to 160 loyalty points. Your cart will total 160 points that can be converted into a voucher of 1.60 ฿.


ติงลี่ เป็นเพื่อนร่วมชั้นของโด่ง แต่มักจะคอยแสดงความเห็นขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา เมื่อครูให้คิดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ โด่งเห็นว่าควรประดิษฐ์ของขวัญขึ้นเอง ส่วนติงลี่เห็นว่าควรซื้อของที่วางขายทั่วไปดีกว่า ทั้งสองต่างหาข้อยุติไม่ได้ ครูจึงตัดสินโดยให้เพื่อนๆ ในห้องลงคะแนนเสียง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโด่ง ติงลี่จึงต้องยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่แต่โดยดี หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหามุ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ค่านิยมประการที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูนำไปปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้แต่ง โชติ ศรีสุวรรณ
จำนวนหน้า 24
Weight 345 g.
Height 25.5
Width 24
Depth 0.3
Publisher สถาพรบุ๊คส์
ชนิดกระดาษ สี่สีในเล่ม

No customer comments for the moment.

Write a review

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับประถมศึกษา เล่ม 7 ความเห็นต่างที่มีสุข (ปกแข็ง)

ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับประถมศึกษา เล่ม 7 ความเห็นต่างที่มีสุข (ปกแข็ง)

Write a review

You may also like this