80 กิจกรรมวิทย์ปฐมวัย อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2

185 ฿

By buying this product you can collect up to 185 loyalty points. Your cart will total 185 points that can be converted into a voucher of 1.85 ฿.


แนะนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 มากกว่า 80 กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 ทักษะ ได้แก่ การสืบค้นหาความรู้ การสังเกต การสื่อความหมายการสร้างและการใช้คำจำกัดความ การวัดและการประมาณ การจำแนกประเภท นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย รวมถึงทักษะด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และศิลปะด้วย กิจกรรมในหนังสือเล่มนี้ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านกิจกรรม ทั้งการสำรวจ ทดลอง ประดิษฐ์ วาดรูป และเล่นเกมผู้แต่ง Janice Van Cleave
Weight 355
Height 24
Width 18.4
Depth 1
Publisher นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ชนิดกระดาษ ขาวดำ

No customer comments for the moment.

Write a review

80 กิจกรรมวิทย์ปฐมวัย อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2

80 กิจกรรมวิทย์ปฐมวัย อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2

Write a review

You may also like this