Brain Train Kindergarten 4 - Emotional Development 4-6 (พัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์)

59 ฿


By buying this product you can collect up to 59 loyalty points. Your cart will total 59 points that can be converted into a voucher of 0.59 ฿.


หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับฝึกสมองเด็กวัยอนุบาล อายุ 4 ถึง 7 ปี โดยจะเป็นการฝึกสมองผ่านเกม และคำถามภาษาอังกฤษ โดยมีรูปภาพสีสวย และคำถามชวนคิด กระตุ้นการเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงช่วยในการฝึกสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล ในหนังสือจะเรียงลำดับคำถามง่าย ไปหาคำถามที่ยากกว่า เพื่อช่วยในการจัดระบบความคิด โดยเล่มนี้จะเกี่ยวกับ Emotional Development (พัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์)ผู้แต่ง OZAWA NANA
Weight 70
Height 18.9
Width 19.8
Depth 0.2
Publisher Book Caff for KIDs
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

Brain Train Kindergarten 4 - Emotional Development 4-6 (พัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์)

Brain Train Kindergarten 4 - Emotional Development 4-6 (พัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์)

Write a review

You may also like this