Why? ไขปริศนารอบโลก : เลขและคณิตศาสตร์

199 ฿

By buying this product you can collect up to 199 loyalty points. Your cart will total 199 points that can be converted into a voucher of 1.99 ฿.


ในชีวิตของเราทั้งขนาดเสื้อผ้า การตวงเครื่องปรุงอาหาร การสร้างตึกต่างๆ ล้วนบ่งบอกถึงความสำคัญของ (Why? กลตัวเลขกับคณิตศาสตร์)ทั้งสิ้น และนอกจากจะได้ความรู้เรื่องการคำนวณจากหนังสือกลเลขกับคณิตศาสตร์แล้ว ผู้อ่านก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นักคิด นักคำนวณในสมัยก่อนอีกมากมาย รวมถึงสัญลักษณ์และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆมากมาย อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วKey Message : ไขปริศนาเรื่องการคำนวณ กลเลขกับคณิตศาสตร์ผู้แต่ง โชยองซอน
Weight 309
Height 22.1
Width 17.1
Depth 1
Publisher อมรินทร์คอมมิกส์
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

Why? ไขปริศนารอบโลก : เลขและคณิตศาสตร์

Why? ไขปริศนารอบโลก : เลขและคณิตศาสตร์

Write a review

You may also like this