Why? ไขปริศนารอบโลก : บ้านและสถาปัตยกรรม

199 ฿

By buying this product you can collect up to 199 loyalty points. Your cart will total 199 points that can be converted into a voucher of 1.99 ฿.


เรียนรู้เรื่องราวของสถาปัตยกรรมแบบต่างๆทั่วโลก และรูปแบบของบ้านชนิดต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศและการใช้งาน รู้จักสถาปัตยกรรมเอกของโลก เช่น พีระมิด สวนลอยบาบิโลน, วิหารพาเทนอน เป็นต้นKey Message : ไขปริศนาเรื่องสถาปัตยกรรมแบบต่างๆทั่วโลก และรูปแบบของบ้านชนิดต่างๆผู้แต่ง โชยองซอน
Weight 296
Height 22
Width 17
Depth 0.9
Publisher อมรินทร์คอมมิกส์
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

Why? ไขปริศนารอบโลก : บ้านและสถาปัตยกรรม

Why? ไขปริศนารอบโลก : บ้านและสถาปัตยกรรม

Write a review

You may also like this