เด็กดีเคารพธงชาติ

99 ฿

By buying this product you can collect up to 99 loyalty points. Your cart will total 99 points that can be converted into a voucher of 0.99 ฿.


“นิทานเด็กดีกับหน้าที่พลเมือง” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการประพฤติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอย่างง่ายๆ อันหมายถึง การปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม การประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย ซึ่งการเห็นคุณค่าของการเป็นพลเมืองที่ดีนั้นจะช่วยให้สังคมสงบสุขและมั่นคงยิ่งขึ้นเด็กๆ สามารถซึมซับรับรู้ความเป็นพลเมืองที่ดีในเบื้องต้นจากการอ่าน “นิทานเด็กดีกับหน้าที่พลเมือง” ชุดนี้ได้ เพื่อเป็นพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไปKey Message : สร้างพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อสังคมผู้แต่ง กิตติยา ลี้ครองสกุล และร่มรัฐ ปรมาธิกุล
Weight 100
Height 23.8
Width 20.7
Depth 0.3
Publisher แพรวเพื่อนเด็ก
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

เด็กดีเคารพธงชาติ

เด็กดีเคารพธงชาติ

Write a review

You may also like this